Fugletur på Mariagerfjord 2021


En fugletur på "Hjuldamperen" Svanen er en guidet sejltur på fjorden, hvor en ornitolog fortæller om fjordens rige fugleliv.

(Valgfri på- og afmønstring i Mariager og Hadsund)
Afg. Mariager kl. 10:15
Afg. Hadsund kl. 11:30

Dato: 19. september 2021


Loader...
Beklager, antallet af personer overstiger tilgængelige pladser på denne tur.
Beklager, den valgte tur på datoen er blevet aflyst.
Din bestilling er nu registreret.En fugletur på "Hjuldamperen" Svanen er en guidet sejltur på fjorden, hvor en ornitolog fortæller om fjordens rige fugleliv.

Sejlplan for fugleturen:

Mariager → Hadsund → Als Odde → Hadsund → Mariager

Om fuglelivet i Mariager Fjord
Mariager Fjord er rig på både plante og dyreliv og er bl.a. et vigtigt raste- og fourageringsområde for mange vandfugle. Den lysbugede knortegås, der yngler på Svalbard, opholder sig periodevis i området fra september til marts. Der er tale om næsten hele verdensbestanden på ca. 5.000 gæs, som i denne periode, alt afhængig af vejret, veksler mellem Lindisfarne i England og Mariager Fjord, hvor de "tanker op" til den kommende ynglesæson. Fra Mariager Fjord trækker gæssene videre til bestemte lokaliteter i Limfjorden, bl.a. Agerø, før de sidst i maj sætter kursen mod ynglepladserne på Svalbard.

Af andre planteædende andefugle, som søger føde i Mariager Fjord, kan nævnes pibeand, gråand, knopsvane og sangsvane. Gravand, der søger føde på vaderne, er også en hyppig trækgæst. Desuden ses ofte flokke af hvinand samt stor og toppet skallesluger.

De lave strandengs-øer, bl.a. Treskelbakkeholm og Pletten, er hjemsted for rugende måger, terner, ande- og vadefugle. Her findes ynglekolonier af hættemåge, havterne og klyde samt spredte rugende par af strandskade, rødben, gravand, og knopsvane.


 

Driftselskabet Svanen Aps

C/O Peter Bøgh
Randersvej 103
9500 Hobro
 
Driftsansvarlig: Peter Bøgh
Hjemstedskommune: Mariagerfjord
 
CVR-nr. 30 69 19 38
 
Driftselskabets formål er at forestå driften af Turbåden Svanen på Mariager Fjord og dertil beslægtet virksomhed.
Booking/reservationer og billetsalg sker primært via vores online booking eller ved direkte kontakt til Svanen på:

Tlf.: +45 98 52 46 77
Email: book@svanen.dk
I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan bl.a. læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere.